Wywóz nieczystości stałych

EKO-KRAS Sp. z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie

wywozu nieczystości zarówno dla klientów indywidualnych

jak i instytucjonalnych, po więcej szczegółów zapraszamy tutaj

Oczyszczanie letnie

Oferta z zakresu oczyszczania mechanicznego letniego obejmuje:

 • zamiatanie ulic i placów,
 • zamiatanie placów, targowisk, a także terenów firm, zakładów pracy i obiektów handlowych itp.,
 • utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych,
 • pielęgnacja terenów zielonych: koszenie, grabienie, przycinka krzewów oraz drzew, renowacja trawników,
  Oczyszczanie zimowe

  Oferta z zakresu oczyszczania mechanicznego zimowego obejmuje:

 • likwidacja śliskości jezdni przez posypywanie środkami uszorstniającymi i zwilżonym chlorkiem sodu,
 • odśnieżanie i likwidacja śliskości chodników, placów, targowisk, a także terenów firm, zakładów pracy i obiektów handlowych itp.,
 • doczyszczanie pozimowe ulic i placów,
 • zamiatanie mechaniczne placów i ulic,
  W zakresie obsługi imprez masowych, zapewniamy:

 • prace porządkowe przeprowadzone przez naszych pracowników, przed, w trakcie i po imprezie,
 • wynajem pojemników pojemności od 120l do 1100l. na odpady komunalne,
 • wynajem kontenerów pojemności 7m3 na odpady komunalne,
 • mechaniczne i ręczne zamiatanie terenu przed i po imprezie,