Wywóz nieczystości stałych

EKO-KRAS Sp. z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie

wywozu nieczystości zarówno dla klientów indywidualnych

jak i instytucjonalnych, po więcej szczegółów zapraszamy tutaj

Oferta dla klientów indywidualnych

     Odpady zagospodarowywane są w taki sposób aby jak najwięcej surowców przekazywać do dalszego obiegu i minimalizować ich uciążliwość dla środowiska.

EKO-KRAS dzieli odpady na 2 frakcje:

  • FRAKCJA SUCHA - odpady opakowaniowe - SUROWCE
  • FRAKCJA MOKRA - odpady komunalne deponowane na składowiskach (resztki spożywcze, brudne odpady z papieru, tworzyw sztucznych, szkła, uszkodzone naczynia ceramiczne (porcelana, duralex, arcoroc), zużyte tekstylia ,odzież, pampersy)

        W ramach umów na odbiór odpadów komunalnych oferujemy odbiór odpadów opakowaniowych selektywnie gromadzonych w workach o pojemności 120 litrów, przezroczystych z nadrukiem instrukcji postępowania. Gromadzimy w nich czyste odpady opakowaniowe z papieru, plastiku, metalu i szkła.