Wywóz nieczystości stałych

EKO-KRAS Sp. z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie

wywozu nieczystości zarówno dla klientów indywidualnych

jak i instytucjonalnych, po więcej szczegółów zapraszamy tutaj

Aktualności

Kraśnik dnia, 4 Lipca 2014 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 r. zmienia się bank obsługujący i numer rachunku bankowego spółki
EKO-KRAS Sp. Z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3

Nowy numer rachunku prowadzonego w:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. I oddział w Kraśniku : 55 1240 23 95 1111 00 10 58 19 69 43

Na ww. rachunek należy dokonywać wpłaty należności za świadczone usługi wynikające z zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych.
Prosimy o zwrócenie uwagi na tę informację, aby uniknąć zbędnych formalności.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Państwo,

    Od 1 października 2012 roku wprowadzamy NOWY SYSTEM ODBIORU I SEGREGACJI odpadów komunalnych. Odpady wytwarzane w Państwa gospodarstwach domowych będą odbierane na nowych zasadach.

     Odpady opakowaniowe ze szkła, plastiku (typu PET), papieru, metalu odbierane będą w oddzielnych , specjalnie oznakowanych workach dostarczanych przez Spółkę.

     Zmiana w segregacji odpadów podyktowana jest kilkoma czynnikami:

     Czynnik ekonomiczny:

     Z roku na rok odbiór i zagospodarowanie odpadów na składowiskach odpadów, w zakładach zagospodarowania odpadów staje się coraz droższe. Dla naszego przedsiębiorstwa jest to 85 % ponoszonych kosztów. W skutek tego jesteśmy zmuszeni przenosić rosnące koszty obsługi na odbiorców usług. Aby uniknąć podwyżek opłat za odbiór odpadów bądź ograniczyć je do niezbędnego minimum musimy to zrobić wspólnie. Rzetelnie i solidnie podejść do tematu segregacji odpadów. Wytwarzamy w naszych gospodarstwach domowych coraz większe ilości odpadów. Segregując odpady zmniejszamy ilość odpadów zmieszanych kierowanych bezpośrednio na składowiska odpadów. NASTĘPSTWEM SEGREGACJI ODPADÓW BĘDZIE TO, ŻE PONIESIEMY MNIEJSZE KOSZTY ZA ZAGOSPODAROWANIE NASZYCH ODPADÓW, a to pozwoli utrzymać koszt świadczonych Państwu usług na dotychczasowym poziomie.

     Innym, również ważnym aspektem segregacji odpadów jest obowiązek, który nakłada na mieszkańców miast i gmin ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - art. 16a.

     Realizując dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące minimalizacji odpadów deponowanych na składowiskach, prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów . Odpady zagospodarowywane są w taki sposób aby jak najwięcej surowców przekazywać do dalszego obiegu i minimalizować ich uciążliwość dla środowiska. Szczegółowe informacje jak postępować z odpadami znajdą Państwo również na dostarczanych workach. Informujemy ponadto, że odpady typu zużyty sprzęt RTV,AGD, baterie można nieodpłatnie dostarczyć do punktu zbiórki "Elektro śmieci" ul. Graniczna 3, 23-210 Kraśnik. W okresie grzewczym ustawione zostaną na terenie domków jednorodzinnych pojemniki na popiół. Szczegóły na stronie internetowej.